Jakie rodzaje podatków płacimy w Polsce?

Jakie rodzaje podatków płacimy w Polsce?

Podatki towarzyszą nam odkąd sięgamy tylko pamięcią. Nie raz słyszeliśmy o płaceniu podatku VAT albo PIT, ale jest ich znacznie więcej. Bardzo łatwo jest się pogubić co, dlaczego, kiedy należy płacić i na jakich warunkach, a nie opłacenie podatku jest jeszcze bardziej problematyczne.

Podatek – co to jest?

Podatek to nic innego jak przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo. Rodzaje, jak i wysokość podatków określają przepisy, a płatnikami są osoby fizyczne i prawne. Pieniądze z podatków służą finansowaniu usług publicznych świadczonych na rzecz społeczeństwa.

Rodzaje podatków

Podatki możemy podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Różnica polega na tym, że pierwsze nie są płacone w urzędzie skarbowym, a przy zakupie towaru, natomiast te drugie bezpośrednio obciążają płatnika i odprowadzane są do urzędu skarbowego.

Akcyza

Akcyza jest podatkiem, którego głównym celem jest ograniczenie używania i spożywania szkodliwych substancji. Akcyza obejmuje też towary, które są produkowane masowo, a jest na nie duży popyt. Podatek ten składa się na aż 20% wpływów do budżetu państwa.

VAT

VAT to podatek od towarów i usług. Przynosi on najwyższy dochód w budżecie, bo to aż 40% wpływów. Jest on naliczany na każdym etapie sprzedaży usług lub towarów, więc ten podatek płacą wszyscy. VAT zawsze opłaca kupujący, jest on bowiem wliczony w cenę końcową produktu, wyjątkiem są popularne promocje “RTV bez VAT” – wtedy podatek opłaca sprzedawca.

PIT

PIT to podatek od osób fizycznych, jest on naliczany od całości dochodów uzyskanych w danym roku. Źródłem dochodu najczęściej są dochody z pracy, natomiast zaliczają się również pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu, czy też dzierżawienia. Obecnie stawka PIT to 17% (poniżej kwoty 85528 zł) i 32% (powyżej kwoty 85528 zł).

CIT

CIT jest podatkiem od dochodów osób prawnych, najczęściej spółek i przedsiębiorstw. Nie podlegają pod ten podatek dochody m.in. z działalności rolnej, gospodarki leśnej oraz przychody przedsiębiorców żeglugowych.  Obecnie stawka CIT to 9% lub 19%, natomiast warto wspomnieć, że przynosi on 9% wpływów do budżetu państwa.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten dotyczy osób fizycznych, a stawka różni się od kwoty przedmiotu spadku czy darowizny. Warto wspomnieć, że na opodatkowanie ma duży wpływ stopień pokrewieństwa pomiędzy spadkobiercą a spadkodawcą. Stawka podatku waha się od 3% do 20%. Od podatku są zwolnione darowizny i spadki od najbliższej rodziny, np rodzice (po zgłoszeniu do urzędu).

Podatek od nieruchomości

Jest to danina lokalna i dotyczy ona właścicieli domów i mieszkań. Jest ona opłacana w zależności od posiadanych gruntów, budynków i ich części. Obecnie średnia wysokość podatku to 0,82 zł/m² od budynków mieszkalnych, 24,42 zł/m² za budynki pod działalność i 1,02 zł/m² za grunty pod działalność.

Dodaj komentarz