Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać? 

Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać? 

Umowę o roboty budowlane bardzo często myli się z umową o dzieło. Choć jest to pewnego rodzaju odmiana, to istnieje także kilka istotnych różnic. Po drugie umowa o roboty budowlane wcale nie musi dotyczyć tylko inwestycji związanych z budową nowego domu. Kiedy więc umowa o roboty budowlane może zostać zawarta i co powinno się w niej znajdować? 

Umowa o roboty budowlane – jakie są jej założenia? 

Umowa o roboty budowlane zawierana jest między inwestorem a wykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się do oddania obiektu przewidzianego w umowie. Co więcej, wykonawca musi wykonać inwestycję zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. Z kolei inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W efekcie umowa o roboty budowlane ma wiele podobieństw z umową o dzieło, przez co często są ze sobą mylone. Co ją więc odróżnia? 

Przede wszystkim umowa o roboty budowlane dotyczy przedsięwzięć większych rozmiarów o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych. Wyróżniają ją takie elementy jak: zastosowanie dokumentacji projektowej, korzystanie z dziennika budowy, przekazanie terenu budowy lub jego wyodrębnionej części, występowanie zinstytucjonalizowanego nadzoru.

Co powinna zawierać umowa? 

Wiele osób błędnie myśli, że przedmiotem umowy o roboty budowlane może być tylko i wyłącznie budowa nowej inwestycji, na przykład domu. Jednak umowa może poruszać także inne kwestie. Jakie? Umowy tego rodzaju mogą zawierać podpunkty dotyczące wszelkiego rodzaju remontów. A także być nakierowane na obiekty, które w dosłownym rozumieniu nie są określane jako nieruchomości. Co więc dokładnie powinna zawierać umowa o roboty budowlane? 

Przede wszystkim w umowie strony muszą szczegółowo określić obiekt, który wykonawca zobowiązuje się wykonać. Elementem umowy muszą więc być plany, projekty, specyfikacje techniczne itp. Ponadto dokumentacja powinna zawierać określony cel oraz wymagania, jakie stawia się inwestycji. Żeby umowa była zadowalająca dla obu stron i możliwa do wyegzekwowania najlepiej jest, kiedy występuje w formie pisemnej, a nie ustnej. Co ważne, należy określić wszelkie istotne terminy, czyli harmonogram prac. Równie istotny jest zakres i sposób wykonania inwestycji oraz kosztorys. Konstruowanie umowy najlepiej jest konsultować z doświadczonym prawnikiem. 

Dodaj komentarz