Podatek liniowy – wady i zalety

Podatek liniowy – wady i zalety

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy. Wybierając taką formę opodatkowania dochód będzie opodatkowany stałą stawką 19%. Warto wiedzieć, że stawka opodatkowania jest taka sama zarówno wtedy, kiedy dochód jest niski, jak i wtedy, gdy jest wysoki. Musisz mieć to na uwadze już podczas wyboru formy opodatkowania!

Kto może skorzystać  z opodatkowania dochodów podatkiem liniowym?

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym może być stosowane przez podatnika samodzielnie prowadzącego swoją działalność. Taka formę opodatkowania mogą także stosować podatnicy, którzy są wspólnikami w spółkach niebędących osobą prawną. Wybierając formę podatku liniowego dochód jest liczony w taki sam sposób, jak na zasadach ogólnych według skali podatkowej, tzn: dochód jest równy przychodowi, pomniejszonemu o koszty uzyskania przychodu (dochód=przychód-koszty uzyskania przychodu). Decydując się na podatek liniowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do ewidencjonowania swoich przychodów z działalności oraz kosztów uzyskania przychodu za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Zalety podatku liniowego

Wybierając opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym przedsiębiorca ma możliwość odliczenia od przychodu z działalności kosztów ich uzyskania. Zaletą podatku liniowego może być także jego stała stawka, czyli 19%, która jest niezależna od uzyskanego dochodu. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi obawiać się nieprzewidzianych wydatków. Stała stawka podatku wiąże się także z łatwiejszym sposobem wyliczenia podatku. Nie trzeba także pamiętać w tej sytuacji o kwocie zmniejszającej podatek. Dużym plusem jest również to, że w tej formie nie łączy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł. Oznacza to, że dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są opodatkowane wg skali podatkowej (z 18% na 32%).

Wady podatku liniowego

Jak wiadomo każda forma opodatkowania oprócz zalet posiada pewne wady. W przypadku podatku liniowego również tak jest. Często jest tak, że to, co dla jednego przedsiębiorcy jest zaletą, dla innego stanowi wadę konkretnej formy opodatkowania. Dlatego też warto wiedzieć, jakie są zarówno jasne jak i ciemne strony każdej formy. Wśród wad podatku liniowego możemy wyróżnić to, że nie można łączyć dochodów uzyskanych z różnych źródeł, a także nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że w formie opodatkowania podatkiem liniowym możliwe jest odliczenie tylko straty poniesionej z prowadzonej działalności gospodarczej w latach ubiegłych, opłaconych w roku podatkowym składek społecznych podatnika oraz/lub osoby współpracującej. Kolejną ważną sprawą jest to, że od wyliczonego podatku według stawki liniowej można odliczyć w danym roku podatkowym wyłącznie opłacone składki zdrowotne. Wadą podatku liniowego może być fakt, że podatnik korzystający z takiej formy opodatkowania nie może odliczyć ulgi rehabilitacyjnej, ulgi za dzieci czy za internet. Brak możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek również może być dla wielu przedsiębiorców sporym minusem. Warto także porównać różne formy opodatkowania – np. stawka podatku od dochodu w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł jest wyższa w porównaniu do opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Każda forma opodatkowania posiada swoje wady i zalety. Zanim podejmiesz decyzję, z której z nich skorzystać dobrze przeanalizuj wszelkie „za i przeciw”. Pamiętaj, że odpowiedni wybór wpłynie na przyszłość twojego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz