Jak wyglądają badania medycyny pracy?

badania medycyny pracy jak wyglądają

Każdy pracownik, zarówno ten który dopiero zaczyna pracę, jak i ten, który pracuje w danej firmie od dłuższego czasu musi w pewnym momencie udać się na obowiązkowe badania. Badania medycyny pracy jak wyglądają, czemu służą i jak często należy je wykonywać dowiesz się z poniższego tekstu.

Badania medycyny pracy wykonuje się w celu sprawdzenia, czy pracownik posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia nowych obowiązków. Badania powinny być dostosowane do zawodu, jaki będzie bądź jest wykonywany przez zgłaszających się do lekarza pracowników. Zdarza się, że badania nie kończą się wyłącznie na wizycie u lekarza medycyny pracy. Niekiedy potrzebne jest także przeprowadzenie badań przez okulistę, psychologa, laryngologa czy neurologa. To czy zostaniemy skierowani do innych specjalistów zależy od rodzaju wykonywanej pracy i środowiska w jakim wykonujemy lub planujemy wykonywać swoje zawodowe obowiązki.

Badania medycyny pracy jak wyglądają?

Wizyta poza wykonaniem podstawowych badań przez lekarza medycyny pracy, takich jak osłuchanie klatki piersiowej czy zmierzenie ciśnienia krwi głównie opiera się na rozmowie.

W przypadku badań wstępnych lekarz może zapytać nie tylko o rodzaj pracy, którą chcemy podjąć. Najprawdopodobniej przeprowadzi on wywiad, w którym będziemy musieli powiedzieć o przyjmowanych lekach, ewentualnych wypadkach czy chorobach przewlekłych. Może także zapytać o choroby występujące u członków najbliższej rodziny.

Badania okresowe są natomiast wykonywane u osób, które już pracują. Podczas wizyty lekarz medycyny pracy sprawdza, czy wykonywane przez nas obowiązki i środowisko w jakim pracujemy nie wpłynęły negatywnie na nasze zdrowie. Po przeprowadzonym wywiadzie podejmuje on decyzję, czy możemy kontynuować pracę i wystawia odpowiednie zaświadczenie. Badania okresowe odbywają się co 1-5 lat.

Podobnie jest w przypadku badań kontrolnych

Z tym, że podchodzą do nich pracownicy, którzy z powodu niedyspozycji nie pracowali przez ponad 30 dni. Najczęściej są to pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim. Badania medycyny pracy jak wyglądają w tym przypadku? Jak zawsze opierają się głównie na wywiadzie i ewentualnych badaniach kontrolnych u specjalistów innych dziedzin. Badania te mają na celu sprawdzenie, czy, np. po przebytej chorobie lub wypadku jesteśmy zdolni do powrotu na dane stanowisko. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań otrzymamy odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające naszą zdolność do kontynuowania pracy.

Jak wspomniano na początku badania medycyny pracy są obowiązkowe. Zarówno osoba, która chce rozpocząć pracę, jak i ta która jest już na danym stanowisku zatrudniona musi się na nie udać. Bez wizyty u lekarza medycyny pracy nie otrzymamy odpowiedniego zaświadczenia. Z kolei bez niego nie zostaniemy przyjęci przez żadnego pracodawcę. Nasze predyspozycje zdrowotne są niezwykle istotne, ponieważ to głównie od nich zależy, czy będziemy mogli wykonywać daną pracę. Bez potwierdzenia zdolności do pracy przez lekarza pracodawca ma pełne prawo odmówić nam zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *