Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe przy hodowli zwierząt?

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe przy hodowli zwierząt?

W ostatnich latach, gdy polskie produkty mięsne oraz mleczarskie stały się towarem pożądanym na rynkach zachodnioeuropejskich, hodowla zwierząt stała się bardzo opłacalna. Wielu rolników inwestuje w swoje hodowle mnóstwo pieniędzy, kupując coraz to więcej zwierząt. Wszystkie te pieniądze idą jednak w błoto, gdy hodowlę dotknie choroba, na skutek której większość zwierzyny padnie. Z tego względu rynek umów ubezpieczenia zwierząt rozrasta się ostatnio w zawrotnym tempie. Jest to bowiem nie tylko sposób na dobry biznes, ale też zabezpieczenie rolnika przed dużymi stratami i zachwianiem płynności finansowej. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej na ten temat.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Przede wszystkim ubezpieczenia dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Pierwsze z nich, na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2008 r obejmują każdego rolnika, który uzyskał bezpośrednie płatności do gruntów rolnych (czyli tego, który prowadzi działalność rolniczą na co najmniej 1 ha użytków rolnych i utrzymuje go w dobrej kulturze rolnej). Są one dotowane przez państwo, a wysokość takiej dotacji wynosi 50%. Rolnikom, którzy nie spełnili obowiązku ubezpieczenia, grozi kara pieniężna na rzecz gminy, wynosząca równowartość 2 euro za 1 ha według średniego kursu. Ubezpieczenia dobrowolne nie są natomiast dotowane, w związku z czym są wyraźnie droższe niż te obowiązkowe. Mają one jednak dużo szerszy zakres ochrony. Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, najpopularniejsze z nich to te od padnięcia i uboju z konieczności (np. jeśli nie było szans na wyleczenie zwierząt lub jeśli ich agresywność zagrażała życiu lub zdrowiu ludzi). Ewentualnie można poszerzyć je o koszty bezskutecznego a rokującego nadzieję leczenia, poniesione przez właściciela zwierząt. Takie ubezpieczenia obejmują też powikłania związane z ciążą, porodem czy też zabiegiem weterynaryjnym. Oczywiście możliwe jest także wykupienie dodatkowych polis zabezpieczających na wypadek ryzyka kosztów dodatkowych (np. w przypadku konieczności utylizacji zwłok lub ich transportu czy utraty płodu).

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Ubezpieczenia obowiązkowe zawsze zawierane są na rok i na taki też okres najczęściej zawiera się ubezpieczenia dobrowolne. Strony jednak zawsze mogą umówić się inaczej. Możliwe jest też zawarcie umowy krótkoterminowej w celu objęcia szkód powstałych w specyficznych okolicznościach, takich jak np. w czasie transportu, wystawy czy zawodów sportowych, w skutek trzebienia ogiera czy innej operacji.

Jaka jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie wartość rynkowej zwierząt a w przypadku zwierząt zarodowych – na podstawie przedstawionych dokumentów opisujących okres hodowli. Natomiast w przypadku tuczników i bydła rzeźnego, suma ubezpieczenia ustalana jest od ich wartości, która z kolei wyliczana jest na podstawie wagi przewidywanej na koniec okresu opasu i ceny za 1 kg życia wcześniej ustalonej między ubezpieczającym a jego ubezpieczycielem.

Jakie zwierzęta możemy ubezpieczyć?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – wszystkie. Ubezpieczyciele określają przedziały wiekowe zwierząt podlegających ubezpieczeniu, jednak jeśli o gatunki, ubezpieczyć możemy każde zwierze (nawet strusie!). Oczywiście różne rodzaje zwierząt będą podlegać różnym polisom – ubezpieczeniu pasiek, drobiu, hodowli i chowu stawowego ryb, psów i kotów, zwierząt futerkowych i wiele innych.

Mimo posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt, warto jednak zdecydować się także na zakup tego dobrowolnego. Mimo, iż wydaje się ono drogie, z pewnością jest bardzo opłacalne, gdyż w przypadku utraty części hodowli jesteśmy w stanie odzyskać pieniądze i uniknąć kłopotów finansowych.

Dodaj komentarz