Rachunek bankowy i jego charakterystyka

Rachunek bankowy i jego charakterystyka

Większość z nas posiada w dzisiejszych czasach rachunek bankowy. Konto osobiste jest niezbędnym produktem finansowym. Znacznie ułatwia posługiwanie się środkami pieniężnymi oraz pozwala na zaoszczędzenie mnóstwa czasu. Konto bankowe charakteryzuje się również, większym bezpieczeństwem niż przetrzymywanie gotówki w tzw. skarpecie.

Posiadacz konta bankowego może przeprowadzać przelewy miedzy rachunkami oraz otrzymywać wpłaty na swój depozyt. Każdy klient, zakładając rachunek bankowy otrzymuje swój numer konta oraz nieograniczony dostęp do środków zdeponowanych na nim. W obecnych czasach, większość pracodawców wymaga posiadania konta bankowego. Ułatwia to przelewanie wygrodzenia oraz rozliczanie się z pracownikami. Klient banku, oprócz standardowych przelewów, może ustalić na swoim koncie polecenie zapłaty. W ten sposób, będziemy mogli bez większych komplikacji opłacać comiesięczne rachunki.

Do każdego konta bankowego oferowana jest karta płatnicza. Może ona bardzo usprawnić płatności, bez posługiwania się bezpośrednio gotówką. W takim przypadku, każdy z nas będzie miał możliwość płacenia bez używania pieniędzy w takich miejscach jak np. sklep czy restauracja. Karta debetowa pozwala także, na wypłacanie oraz wpłacanie środków, z konta oraz na kont, poprzez bankomaty i wpłatomaty. Oznaczać to będzie uniknięcie niepotrzebnego stania w kolejkach w placówkach banku, w celu dokonania transakcji wpłaty lub wypłaty gotówki.

Konto bankowe jest przeznaczone do przechowywania gotówki w bezpieczny sposób. Dzięki rachunkowi bankowemu będziemy mieli stały dostęp na naszych oszczędności, bez ponoszenia ryzyka ich utraty. Rachunek bankowy zapewnia płynność w korzystaniu ze środków pieniężnych. Dostęp do konta osobistego jest możliwy w oddziale banku lub przez Internet. Z czego, posługiwanie się siecią internetową jest znacznie wygodniejszą opcją. Także korzystając z telefonu, będziemy mogli zarządzać swoimi oszczędnościami, bez wychodzenia z domu. Banki zachęcają swoich klientów do korzystania z interaktywnych kanałów dostępu, ponieważ rozładowuje to ruch w placówkach bankowych oraz jest szybszym sposobem kontaktu z bankiem.

Zaletą konta bankowego jest jego płynność. Jednak klient otrzymując swobodny dostęp do oszczędności nie może liczyć na oprocentowanie rachunku. Jest to największą wadą posiadania konta bankowego. Oszczędności deponowane na rachunku osobistym nie przyniosą nam dochodu z tytułu odsetek. Dlatego, wybierając konto bankowe, musimy wybrać pomiędzy płynnością a potencjalnymi zyskami. Kolejną wadą rachunku bankowego jest ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z konta. Każdy banka pobiera odpowiednie opłaty m.in. za przeprowadzanie przelewów, posiadanie karty debetowej oraz za prowadzenie rachunku. Sprawdzając saldo konta na koniec miesiąca, może się okazać, że zostało ono znacznie uszczuplone o prowizje pobierane przez bank.

Decydując się na założenie konta bankowego, każdy klient powinien zwrócić uwagę na oferowane usługi oraz koszty związane z prowadzeniem rachunku. Jest to gwarancją wyboru najlepszej oferty. Konto bankowe jest narzędziem finansowym, bez którego trudno się obejść. Jednak przed wyborem konkretnej oferty, powinniśmy zastanowić się, czego dokładnie potrzebujemy i czy opłaty pobierane przez bank nie są zbyt wysokie.

Dodaj komentarz