Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Obecnie sytuacja związana z podatkiem dochodowym uległą znacznej zmianie. Podatek ten dla pracowników wynosi odpowiednio 12 lub 26 procent, a niektóre osoby są z niego całkowicie zwolnione. Zaliczka na podatek dochodowy jest zwykle płacona przez pracodawcę, ale z pensji pracownika. Między innymi to składa się na różnicę między pensją netto, a brutto.

Podatek dochodowy – podstawowe obowiązki podatnika

Poza pewnymi wyjątkami, każda osoba, która wykazuje dochód, musi płacić od niego podatek dochodowy w terminie. Jego pierwszy próg wynosi obecnie 12%. Stawka ta została obniżona, najpierw z 18, a później z 17 procent. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego. W 2022 roku podniesiony został także próg, od którego zaczyna się wyższa stawka podatkowa. Obecnie osoby, które wykazują dochód na poziomie do 120 tysięcy złotych, muszą zapłacić jedynie podatek w wysokości 12% od tej sumy. Podatek zawsze trzeba uiścić w terminie. W 2023 roku ostatecznym terminem na zapłatę podatku dochodowego za rok ubiegły minął 2 maja.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Jedną z istotnych kwestii, o której trzeba pamiętać podczas płacenia podatku, jest niedopłata. W takiej sytuacji płatnik musi uregulować należność w określonym terminie. Termin ten co roku ustalany jest indywidualnie. Niedopłatę trzeba uregulować do momentu, w którym możliwe jest składanie deklaracji PIT. Niezapłacenie podatku dochodowego do wyznaczonego terminu będzie oznaczało, że nałożone zostaną dodatkowe odsetki za zwłokę. Podatek PIT należy zapłacić na wygenerowany indywidualnie numer rachunku bankowego. Do jego wygenerowania potrzebny jest numer PESEL. Należy pamiętać, że konieczne jest przestrzeganie wyznaczonych terminów, żeby uniknąć płacenia odsetek.

Kto musi zapłacić podatek dochodowy?

  • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło
  • Osoby, które wykazały w ubiegłym roku dochód ze sprzedaży posiadanego majątku
  • Osoby, które otrzymały dochód z oprocentowania lokat bankowych oraz inwestycji

W sytuacji, gdy płatnik podatku PIT przekroczy drugi próg dochodowy, podstawą opodatkowania jest cały dochód, który przekroczył 120 tysięcy złotych. Niedopłata, którą trzeba uregulować w terminie, może wynikać ze zbyt niskich zaliczek wpłacanych przez pracodawcę.  Możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania, co sprawia, że można efektywnie zapłacić mniejszy podatek. Od dochodu można odliczyć na przykład koszty uzyskania przychodów, takie jak zakup paliwa na dojazd do miejsca pracy. Wszyscy pracownicy, którzy pracują w oddaleniu od swojego miejsca zamieszkania mogą skorzystać z takiej ulgi.

Dodaj komentarz