Jaka jest kwota wolna od podatku?

Jaka jest kwota wolna od podatku?

Jaka jest kwota wolna od podatku?

Często słyszysz to właśnie pojęcie? Czym jest kwota wolna od podatku? Kto może z niej skorzystać (na przykład w trakcie rocznego rozliczenia podatkowego)? Ile wynosi w 2023 roku kwota wolna od podatku? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Co to w ogóle jest kwota wolna od podatku?

Zanim dowiesz się, ile wynosi kwota wolna od podatku, warto na samym początku dowiedzieć się, czym w ogóle cechuje się to zagadnienie. Zgodnie z przepisami, jest to kwota określona ustawowo, do której dochód (na przykład danego podatnika) nie jest objęty żadnym podatkiem dochodowym. Jak to można jednak interpretować? Okazuje się, że kwota wolna od podatku to taka wartość pieniędzy, od której (w danym rozliczeniu podatkowym) nie trzeba odprowadzać podatku. Nie da się ukryć, że im większa kwota wolna od podatku, tym lepiej dla obywateli.

Kwota wolna od podatku: kto może skorzystać z tego przywileju?

Niestety, nie wszyscy, chociaż i tak przepisy na tej płaszczyźnie są dużo mniej restrykcyjne (na przykład w porównaniu z poprzednimi latami). Kwota wolna od podatku od osób fizycznych jest dedykowana pracownikom rozliczającym przychody, które są wykazywane na rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym (chodzi o dokumenty PIT-36 lub PIT-37). Co ważne, liczy się tutaj opodatkowanie według skali podatkowej (na tak zwanych zasadach ogólnych). Co istotne, do końca poprzedniego roku kalendarzowego z kwoty wolnej od podatku nie mogli skorzystać między innymi podatnicy, którzy uzyskiwali kwoty dochodu rozliczane ryczałtowo. Chodziło na przykład o podatników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (czyli umowach zlecenie, czy umowach o dzieło). W tym roku kalendarzowym na szczęście – dla tych osób – uległo to jednak zmianie.

Kto nie może zaś skorzystać z tego korzystnego rozwiązania? Warto zaznaczyć, że kwota wolna od podatku nie dotyczy chociażby przychodów opodatkowanych liniowo, ryczałem ewidencjonowanym, czy zysków z kapitałów pieniężnych albo ze zbycia nieruchomości.

Ile aktualnie wynosi kwota wolna od podatku?

Obecnie (stan na 30 maja 2023 roku) kwota wolna od podatku na terenie Polski (w każdym kraju może ona bowiem przybierać inną wartość) wynosi 30 000 PLN. To oznacza, że w ciągu danego roku kalendarzowego można tyle zarobić i nie trzeba martwić się żadnymi podatkami. Warto dodać, że miesięcznie można zatem zarobić 2500 PLN. Jeśli ktoś zarabia tyle lub mniej, to może zatem liczyć na relatywnie duży zwrot podatku (w porównaniu z poprzednimi latami). Co ciekawe, politycy nie chcą na tym poprzestać. Można bowiem przeczytać, że w przyszłości kwota wolna od podatku ma zostać znowu zwiększona.

Dodaj komentarz