Najważniejsze zmiany w podatkach w 2022 roku

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2022 roku

Rok 2022 był czasem prawdziwej rewolucji w podatkach. Szczególnie duże zmiany dotyczyły podatku dochodowego. Zmienił się też sposób rozliczenia składki zdrowotnej. Warto dowiedzieć się, jak zmiana przepisów wpływa na wysokość płaconych podatków. Ma to bowiem wpływ na kondycję finansową każdego Polaka.

Jakie były najważniejsze zmiany w podatkach w 2022 roku?

Prawdziwie rewolucyjne zmiany dotyczyły przede wszystkim podatku PIT. Przed rokiem 2022 wysokość kwoty wolnej od podatku wynosiła zaledwie 8 tysięcy. Po zmianach wartość ta wzrosła aż do 30 tysięcy, dzięki czemu możliwe jest znaczne zmniejszenie naliczanego podatku. Osoby, które nie osiągają dochodu rocznego w wysokości do wspomnianej kwoty są całkowicie zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Z tej zmiany mogą skorzystać płatnicy, którzy składają deklaracje roczne PIT-36 oraz PIT-37.

Wpływ zmian w podatkach na wysokość należności podatkowych

Nie jest to jednak jedyna zmiana, która miała miejsce w roku 2022 w kwestii podatków. Istotne zmiany dotknęły także wartości progów podatkowych. Pierwszy próg podatkowy mieści się teraz w granicach między 30, a 120 tysięcy złotych. Zmieniła się także stawka, która wcześniej wynosiła 17 procent. Obecnie osoby objęte pierwszym progiem podatkowym muszą zapłacić zaledwie 12 procentowy podatek od swoich dochodów. Płatnicy, którzy przekroczyli 120 tysięcy złotych dochodu muszą zapłacić 32 procent podatku od tej kwoty. 

Kogo dotyczyła ulga dla krasy średniej?

  • Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub pokrewny stosunek prawny
  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą

Pojawienie się ulgi dla klasy średniej było dużą, ale krótkotrwałą zmianą. Ustawodawca wycofał się z tego pomysłu już w połowie roku. Niższa stawka podatkowa zaczęła obowiązywać po sześciu miesiącach. Dochód, który był wykazywany w drugiej połowie roku, został obłożony zaledwie 12-procentowym podatkiem, jeśli mieścił się w pierwszym progu dochodowym. Istotna była także zmiana dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy wychowują czwórkę i więcej dzieci. Takie osoby są zwolnione z pierwszego progu podatkowego i nie muszą rozliczać się z dochodu. Także osoby, które zdecydowały się na powrót do ojczyzny po długiej emigracji mogą liczyć na dodatkowe ulgi podatkowe. aktywni zawodowo seniorzy również zostali włączeni do grupy osób, które są teraz zwolnione z płacenia części podatków. Poważne zmiany dotknęły także składki zdrowotnej. Przed 2022 rokiem możliwe było odliczenie jej od dochodu, obecnie jednak nie jest to możliwe. Zmiany dotknęły także osób, które rozliczają się według stałego podatku liniowego oraz płatników prowadzących kartę podatkową.

Dodaj komentarz