Kluczowe znaczenie obsługi transportu

Kluczowe znaczenie obsługi transportu

Sprawne i skuteczne procesy związane z obsługą transportową to takie, które zapewniają dostawę towarów do odbiorców, na czas i w odpowiednim stanie. W szerszym ujęciu procesowym liczy się też racjonalizacja kosztów dostaw czy precyzyjne zgranie dostaw z potrzebami odbiorcy. Dobrze zaplanowany transport nabiera kluczowego znaczenia w sytuacji, gdy towary dostarczane przez jednego dostawcę stanowią półprodukty lub komponenty dla kolejnego producenta należącego do tego samego łańcucha dostaw. Im bardziej złożone zależności między poszczególnymi odbiorcami, tym większe znaczenie procesów transportowych. Od terminowości dostaw jednego z towarów często zależy funkcjonowanie całego łańcucha.

Informacja podstawą decyzji biznesowych

Efektywność procesów prawidłowo zorganizowanego transportu jest pochodną terminowości, długości czasu realizacji oraz kosztów jednostkowych dostaw. Usprawnianie transportu polega więc na umiejętnym planowaniu terminów odbiorów, kompletacji i wysyłek, a także planowaniu operacyjnym dostaw — aż do poziomu tras pokonywanych przez poszczególnych kierowców. W sytuacji, gdy dwóch odbiorców znajduje się w niedalekiej odległości od siebie jasne jest przecież, że wstrzymanie wysyłki towaru o jeden dzień pozwoli dostawcy nie pokonywać niemalże tej samej trasy dwukrotnie. Co jednak w przypadku, gdy ten jeden dzień opóźnienia zaważy na ciągłości procesów biznesowych klienta? Co zrobić, gdy z góry wiadomo, że wszystkich zleconych do wysyłki w danym oknie czasowym dostaw nie uda się zrealizować?

Podjęcie tego typu trudnej decyzji biznesowej wymaga przede wszystkim posiadania wiedzy — o przyczynach, ale także potencjalnych skutkach takiej decyzji. Warto zastanowić się, dlaczego nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia w obiecanym terminie oraz jak opóźnienie może wpłynąć na relacje z klientem i jakich kar umownych możemy się spodziewać.

Transport zintegrowany

W miarę globalizacji w skali świata następuje zacieśnienie wzajemnych powiązań pomiędzy procesami biznesowymi różnych przedsiębiorstw. Umiejętna integracja złożonych łańcuchów dostaw staje się wręcz czynnikiem pozwalającym poszczególnym firmom budować przewagę konkurencyjną. Wysokie standardy obsługi oraz dobra jakość produktów przestają być elementami wystarczającymi do skutecznej rywalizacji o klienta. Coraz bardziej liczy się również minimalizacja czasu dostarczenia towaru lub usługi, a w przypadku odbiorców korporacyjnych — terminowość dostaw i ich zgodność z ustalonym harmonogramem.

Pierwszym krokiem do dobrze zorganizowanego transportu i integracji łańcuchów dostaw jest otwarcie organizacji na partnerów i udostępnienie im informacji niezbędnych do połączenia wybranych procesów biznesowych. Koordynacja działań różnych dostawców docelowo pozwala zminimalizować zapasy i umożliwia odmrożenie kapitału, który może zostać przeznaczony na rozwój. Możliwe staje się też bardziej efektywne planowanie zorganizowanego transportu w skali całego łańcucha, koordynacja procesów produkcyjnych czy tras dostaw.

Aby jednak tego typu optymalizacja transportu stała się realna, niezbędne jest uporządkowanie własnych procesów biznesowych, a także zgromadzenie szczegółowych informacji, które mogłyby zostać udostępnione partnerom i pozwoliłyby integrować łańcuch dostaw. Na wczesnym etapie zbudowanie dobrze zorganizowanego transportu wymaga więc wdrożenia rozwiązań typu ERP czy CRM, wspierających kluczowe procesy biznesowe. W kolejnych krokach niezmiernie przydatne okazują się systemy wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw czy umożliwiające elektroniczną wymianę informacji z kontrahentami.

Dodaj komentarz