Obowiązkowe kasy fiskalne online

Obowiązkowe kasy fiskalne online

Ustawodawca często wprowadza zmiany w przepisach krajowych bardziej, albo mniej zrozumiałe dla przedsiębiorców. Gorąco komentowana, choć dość prosta do wytłumaczenia była zmiana wprowadzona w roku 2019, której skutki obserwujemy od początku 2020, a której następne etapy przewidziane były na styczeń 2021 i lipiec 2021. Mowa tu oczywiście, o obowiązku korzystania z kas dostosowanych do systemów on-line.

Czym spowodowane są zmiany?

Nowelizacje ustaw podatkowych, które nakładają nowe obowiązki na przedsiębiorców, zazwyczaj mają jeden z dwóch możliwych celów – bądź to są stworzone aby podreperować budżet państwa, bądź to mają zapobiegać nadużywaniu prawa przez najsilniejsze podmioty na rynku. W tej sytuacji, zgodnie z deklaracją ustawodawcy, chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego tak, aby unikać sytuacji patologicznych.

Treść zmian

Skoro jasne są już motywy wprowadzanych zmian, przyjrzyjmy się obowiązkom, które nakłada na przedsiębiorców analizowana nowelizacja. Od wyznaczonych terminów granicznych, kolejne grupy zawodowe muszą wymieniać dotychczas posiadane kasy, na modele wspierające wysyłanie niezbędnych danych do Krajowej Administracji Skarbowej. Jako pozytywny aspekt należy wspomnieć, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców zawierających umowy z klientami indywidualnymi.

W ramach pierwszego etapu, który miał miejsce w styczniu 2020 roku, do takiego działania zmuszeni byli sprzedawcy szeroko pojętych paliw i świadczący usługi naprawy pojazdów. Drugim krokiem, przesuniętym ze względu na pandemię koronawirusa na styczeń 2021 roku, obowiązek został nałożony także na gastronomię i hotelarstwo oraz sprzedawców paliw opałowych. Trzecim, zaplanowanym na lipiec 2021 roku etapem, będzie zastosowanie tego nakazu także do branż kosmetycznych, prawniczych, kosmetologicznych, fryzjerskich, budowlanych i branży fitness.

Sprzedawcy kas, nie będą mogli oferować urządzeń niewspierających systemów online także pozostałym branżom po końcu 2022 roku, a tym samym obowiązek obejmie wszystkie biznesy, także nie wymienione w tym tekście.

Czy nastąpi zmiana księgowania usług i produktów?

Ostatnią kwestią, która zasługuje na omówienie, jest zadawane przez wielu przedsiębiorców pytanie – czy trzeba zmienić sposób księgowania oferowanych towarów i usług? Eksperci uspakajają – nic poza samymi kasami nie wymaga dostosowania do nowelizacji, a sposób rozliczania kas i systemów rozliczeniowych może zostać taki sam jak przed wejściem w życie rozporządzenia.

Obowiązki narzucane przez ustawodawcę bywają uciążliwe, a koszt nowego urządzenia nie jest niski. Warto jednak pamiętać, że jego cena oraz konfiguracja to wydatek jednorazowy, a możliwe jest rozliczenie kosztów uzyskania przychodu. W razie niedostosowania się do nowych nakazów, kary mogą być bardzo dotkliwe.

Dodaj komentarz