W jaki sposób uzyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W jaki sposób uzyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Duże grono osób chciałoby zacząć pracować na własny rachunek, aczkolwiek brakuje im do tego odpowiedniego zaplecza finansowego. Natomiast w obecnych czasach nie powinno być dużym utrudnieniem w realizacji swoich marzeń, ponieważ istnieje szereg innych możliwości, dzięki którym istnieje szansa na założenie własnej firmy nawet bez dysponowania dużym kapitałem. A do takiego rozwiązania zaliczają się środki unijne.

Czym są środki unijne?

Środki unijne to specjalne fundusze pochodzące z Unii Europejskiej, z których może skorzystać praktycznie każdy. W chwili obecnej, jeżeli chodzi o środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, są tak zwane pożyczki na start, jak również dotacje udzielane przez powiatowe urzędy pracy.

W przypadku pożyczek na start to należy powiedzieć w szczególności to, że są one realizowane przy współpracy Ministerstwa Funduszu i Rozwoju Regionalnego. Jest to forma finansowania zwrotnego, aczkolwiek oprocentowanie takiej pożyczki wynosi jedynie 0,25 procent, a spłaty można dokonywać aż przez okres siedmiu lat. Oczywiście długość okresu spłaty jest uzależniona między innymi od tego, jak wysoka kwota została nam przyznana. Decydując się na wzięcie pożyczki na start nie musimy martwić się kosztami związanymi z wkładem własnym, bądź opłatą amortyzacyjną. Bowiem w tym przypadku, zarówno opłata amortyzacyjna, jak i wkład własny wynosi 0 złotych. Taka forma finansowania przedsiębiorstw jest kierowana do podmiotów, którzy ukończyli 30. rok życia i którzy pozostają osobami długotrwale bezrobotnymi. Oprócz tego, trzeba też pamiętać, że osoba starające się o taką dotację nie może jednocześnie pobierać innych form pomocy finansowej pod kątem swojego przedsiębiorstwa.

Natomiast, jeżeli chodzi o dotacje, które można otrzymać w urzędzie pracy to trzeba pamiętać, że mogą z nich skorzystać wyłącznie osoby, które są przez minimum 6 miesięcy zarejestrowane w takiej instytucji. Pierwszeństwo w przydzieleniu takiej pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej mają osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, które nie mają dużych szans na znalezienie pracy w przyszłości. Kwota maksymalna, jaka jest przydzielana przez urząd pracy to 20 tysięcy złotych. Przedsiębiorca, po otrzymaniu takiej dotacji musi utrzymać swoją firmę przez 12 miesięcy. Jeżeli tego nie zrobi to będzie zmuszony oddać całą otrzymaną kwotę powiększoną o odsetki ustawowe. Terminu zwrotu należy dokonać w czasie jednego miesiąca, licząc od chwili zamknięcia swojej działalności gospodarczej.

Co przyczynia się do tego, że Polscy coraz chętnie decydują się na założenie własnej firmy?

Czynników, które przyczyniają się do tego, że Polacy coraz chętniej decydują się na założenie własnej firmy jest wiele, a można do nich zaliczyć między innymi:

  • gwarancję uzyskiwania większych zarobków, oczywiście jeżeli firma jest prowadzona w sposób rzetelny i prawidłowy
  • możliwość pracy w elastycznych ramach czasowych dostosowanych do naszych potrzeb
  • możliwość wykonywania takiej pracy, jaką się lubi
  • uzyskanie dużej satysfakcji, że ma się “coś swojego”
  • możliwość rozwijania się na tle zawodowym

Jakie są wady wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej?

Główną wadą związaną z prowadzeniem własnego biznesu jest to, że jesteśmy otoczeni dużą ilością obowiązków. A należy do nich zaliczyć między innymi: kwestie związane z sprawami księgowymi, terminowe i rzetelne rozliczanie się z urzędem skarbowym oraz odprowadzaniem składem na ubezpieczenia społeczne, jak również aspekty związane z ciągłą koniecznością monitorowania zmian zachodzących w przepisach polskiego prawa, które dotyczą prowadzonej przez nas działalności.

Dodaj komentarz