Zarobki w Inspekcji Transportu Drogowego.

Zarobki w Inspekcji Transportu Drogowego.

Pensja na jaką może liczyć inspektor transportu drogowego.

Inspekcja Transportu Drogowego została utworzona w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, przeciwdziałaniu degradacji tychże dróg. Do zadań inspektorów należy także kontrola przedsiębiorców i oddziaływanie na nich, aby przestrzegali przepisów prawnych, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, jak również eliminowanie patologicznych zjawisk które występują w tym obszarze. Jak więc widzimy z powyższego, zakres obowiązków osoby zatrudnionej w takiej formacji umundurowanej jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego jest rozległy. Czy za tym idzie także godziwie wynagrodzenie? Zobaczmy ile właściwe zarabia inspektor ruchu drogowego.

Czy poświęcenie pracowników służ mundurowych jest właściwie wynagradzane?

Na tak postawione pytanie odpowiedź jest jednoznaczna ciągle jeszcze nie, chociaż sytuacja już jest zdecydowanie lepsza niż przed powiedzmy dziesięciu laty czy też więcej. Rozważając teoretyczne wszystkie służby mundurowe powinny być należycie wynagradzane, gdyż w tych formacjach pracują ludzie, którzy podczas służby narażają swoje zdrowie i życie podejmując interwencje. Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek państwa bez istnienia służb porządkowych. Panowałby wtedy totalny chaos, każdy by robił co by chciał.

Wobec każdego środowiska gdzie pracę wykonują umundurowane osoby przyjęły się pewne stereotypy takie jak, że policjant to osoba która tylko wypisuje mandaty, strażnik miejski czepia się mało istotnych spraw. Podobnie jest w sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ale aby w danej miejscowości panował ład i porządek wszystkie sprawy muszą być uregulowane jak należycie i niezbędni są ludzie, którzy to będą egzekwować. Najczęściej problem z rożnymi funkcjonariuszami mają osoby, które nie chcą przestrzegać obowiązujących norm prawnych. Nieważne czy tą są ważne sprawy rangi państwowej czy też błahostki. A więc każdemu z osobna funkcjonariuszowi należy się szacunek za wykonywaną pracę i to oczywiście dotyczy także pracowników zatrudnionych w Inspekcji Transportu Drogowego.

Uprawnienia inspektorów transportu drogowego

Funkcjonariusz ITD posiada uprawnienia do tego, aby zatrzymać kierowcę który wykonuje przewóz drogowy co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub innego środka o działaniu podobnym do niego. Może również dokonać zatrzymania kierującego pojazdem w sytuacji, kiedy naruszył on przepisy ruchu drogowego lub też przekroczył dozwoloną prędkość co zostało zarejestrowane na specjalnym urządzeniu kontrolno-pomiarowym. Kolejne uprawnienie to możliwość zatrzymania kierowcy, który dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011. Funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego może również wydać polecenie do zatrzymanie się kierującemu, który w sposób rażący naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa.

A więc po wymienieniu już zakresu obowiązków i uprawnień omawianej grupy zawodowej przejdźmy do pytania takiego jak:

Ile zarabia inspektor transportu drogowego?

Na wynagrodzenie funkcjonariusza składa się kilka składowych do których należy zaliczyć: rodzaj umowy na jakiej jest zatrudniony, jego wiek a także jaka jest lokalizacja wykonywanej przez niego pracy. Najwyższe zarobki są w województwie mazowieckim, w stolicy kraju. Warszawa znajduje się na czele listy, jeśli chodzi o wysokość zarobków w całym kraju. I to dotyczy właściwie wszystkich zawodów.

Posiłkując się w kwestii wynagrodzenia pracownika ITD wyliczeniami portalu howmany.eu możemy przyjąć, że jego miesięczne wynagrodzenie oscyluje w wysokości 2700 złotych brutto, przy czym najniższe wynagrodzenie to 2200 złotych, a najwyższe deklarowane to pensja w wysokości 3500 złotych brutto.

Dla porównania inny serwis Wynagrodzenia.pl podał następujące dane dotyczące wynagrodzeń. A więc średnia wynagrodzenia na tym stanowisku w naszym kraju wynosi 4320 złotych, co w przeliczeniu na to ile rzeczywiście trafia do portfela daje kwotę niecałe 3200 złotych. Na zarobki w przedziale od 3500 do 5100 może liczyć do drugi funkcjonariusz zatrudniony w Inspekcji Transportu Drogowego. Powyżej kwoty 5100 złotych brutto zarobi około 25-procentowa grupa najlepiej opłacanych pracowników, natomiast 25% najsłabiej wynagradzanych funkcjonariuszy musi zadowolić się kwotą miesięczną w wysokości poniżej 3500 złotych brutto.

Jak widać z powyższego nie są to jakieś oszałamiające kwoty, które przyciągałyby do tego zawodu tłumy młodych ludzi. Praca w służbach mundurowych daje gwarancję stabilności zatrudnienia, pewnych dodatkowych benefitów finansowych w postaci na przykład trzynastej pensji czy też nagrody jubileuszowej za długoletni staż pracy. Natomiast wynagrodzenie nie należy do najwyższych, chociaż jak to było już wspomniane wcześniej, sytuacja w kwestii na pewno w ostatnich latach zmieniła się na korzyść.

Dodaj komentarz