Czy można mieć dwa meldunki? Co musisz wiedzieć o obowiązku meldunkowym?

Czy można mieć dwa meldunki? Co musisz wiedzieć o obowiązku meldunkowym?

Obowiązek meldunkowy to kwestia często poruszana, zarówno przez obywateli Polski, jak i cudzoziemców, przyjeżdżających do kraju nad Wisłą, aby pracować. Mówi się o nim, ponieważ tak naprawdę trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy istnieje. Jak wygląda w praktyce obowiązek meldunkowy? I czy można mieć dwa meldunki?

Obowiązek meldunkowy dla obcokrajowców i Polaków

Wbrew powszechnej opinii, obowiązek meldunkowy usankcjonowany jest prawnie i nie jest oficjalnie możliwe niezameldowanie się w żadnym konkretnym miejscu. Co prawda, przepis ten miał być zdjęty już dawno – w czasach PRL-u, gdy kontrola ludności była dużo większa, obowiązek ten nakładało państwo. W praktyce jednak nie zdjęto go do dzisiaj, jednak wiele osób traktuje ten zapis dość luźno. W Polsce istnieje obowiązek meldunku stałego lub tymczasowego – tym ostatnim może być na przykład wynajmowane mieszkanie. W praktyce jednak nie oznacza to, że w danym miejscu będziemy mieszkać lub przebywać. Paradoks prawny polega na tym, że choć obowiązkowi meldunkowemu podlega każdy, to sposób jego egzekwowania nie jest prawie uregulowany. Nieco inaczej sprawa wygląda dla obcokrajowców. Dokładniej, obowiązek meldunkowy w 2022 sprawdza Lexadvena.com. Warto tutaj wiedzieć, że o ile przepisy mogą być traktowane co najmniej luźno przez Polaków, o tyle w przypadku cudzoziemców obowiązek zameldowania jest już przestrzegany nieco surowiej. W przypadku obywateli UE, EOG czy Szwajcarii, którzy planują na terytorium Polski pobyt dłuższy niż 3 miesiące, zameldowanie powinno następować przed upływem 30 dni, natomiast w przypadku osób spoza tych terenów, nie może upłynąć więcej niż 4 dni.

Czy można być zameldowanym w dwóch miejscach naraz?

W przypadku zameldowania problem prawny pojawia się nie tylko wtedy, jeśli legalnego zamieszkania nie mamy, ale także wtedy, gdy posiadamy dwa oficjalne miejsca pobytu. A dokładnie – dwa meldunki na pobyt czasowy, lub dwa meldunki na pobyt stały. Taka sytuacja jest w sensie prawnym niedopuszczalna. Można natomiast mieć jeden meldunek stały, i jeden tymczasowy, dodatkowo osobną kwestią jest miejsce pobytu niewskazane w dokumentach. Miejsce zameldowania to kwestia, do której odnoszą się przepisy prawa administracyjnego, a kwestia adresu, w którym faktycznie mieszkamy, uregulowana jest w prawie cywilnym.

Jak zdobyć meldunek?

Zdobycie meldunku stałego może być trudne zarówno w przypadku Polaka, jak i cudzoziemca. Wiele osób zameldowanych jest u swoich rodziców, jako pobyt czasowy wskazując miejsce, które ewentualnie wynajmują. Aby zdobyć meldunek stały, często trzeba starać się o mieszkanie z miasta lub gminy, jednak kryteria są tutaj tak wyśrubowane, że niejednokrotnie nie jest to możliwe. Jeśli natomiast jesteś obcokrajowcem, w meldunku pomóc Ci może karta stałego pobytu. Jeśli chodzi o zameldowanie na pobyt czasowy, ważne będzie pozwolenie na pracę i w efekcie rozpoczęcie procedury pobytu stałego lub tymczasowego.

Dodaj komentarz