Kiedy wystawiana jest faktura pro forma?

Kiedy wystawiana jest faktura pro forma?

W świecie biznesu często można spotkać się z pojęciem faktura pro forma, ale czym tak na prawdę ona jest? Nie jest to dokument księgowy, nie powoduje też skutków dotyczących podatku dochodowego czy VAT. Tego dokumentu nie księgujemy w KPiR. A wiec czy warto wystawiać takie faktury? Zdecydowanie tak. Korzyści płynące z nich zdecydowanie przewyższają koszt och wystawienia.

W jakim celu wystawiana jest faktura pro forma?

Faktura pro forma wystawiana jest w celu ułatwienia rozliczeń kontrahentem. Najczęstszym celem wystawienia takiego dokument jest przedstawienie oferty handlowej. W przypadku określenia kwoty do zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub wykonania usługi używamy również tego dokumentu. Jeśli chcemy wezwać kogoś do zapłaty możemy zrobić to za pomocą  faktury pro forma. Aby otrzymać zaliczkę na poczet przyszłych towarów lub usług to również przedstawimy pro formę. Ważne jest, to że fakturę pro forma należy wystawić przed otrzymaniem zapłaty. Jeśli kwota, lub jej część została już opłacona, wtedy należy wystawić fakturę VAT.

Jakie elementy powinna zawierać dobrze sporządzony dokument?

Faktura pro forma pod względem wizualnym nie różni się od zwykłej faktury, Jednak misi ona zawierać adnotacje “faktura pro forma”. Pozostał jej elementy są standardowe. Znajdziemy na niej: datę i numer dokumentu, dane nabywcy, dane sprzedawcy, nazwę usługi, czy towaru. cenę, wartość netto, stawkę i kwotę podatku, podsumowanie kwot i na końcu podpis wystawcy. Korzystając z programu do faktur wystawienie faktury pro forma nie powinno nikomu sprawić najmniejszego problemu. Nie jest to skomplikowana czynność.

Kiedy możemy wystawić fakturę pro forma?

W związku z tym, że nie jest to dokument księgowy, nie funkcjonuje w przepisach polskiego prawa, to nie mamy jednoznacznych wskazań kiedy możemy ją wystawić, a kiedy nie. Nie mamy przepisów, które definiują w sposób wiążący to pojęcie, lub regulują terminy wystawienia. Zasady stosowania faktury pro forma to zasady umowne dobrego biznesu. Dobrą praktyką jest przesłanie faktury pro forma wraz z pierwszymi drukami ofertowymi. Dzięki temu kontrahent ma możliwość zapoznania się ze wstępną wyceną usługi lub produktów oraz ze sposobem wystawiania faktur.

Część osób praktykuje wystawienie faktury pro forma na kilka dni przed wystawieniem właściwej faktury VAT. Jest to swojego rodzaju przypomnienie o zbliżającej się kwocie do zapłaty.

Mimo, że przepisy nie regulują faktury pro forma to jej zastosowanie i znaczenie jest istotne. Służy ona do regulowanie relacji między sprzedawcą a nabywcą. W związku z tym, że nie powoduje ona obowiązku podatkowego, to jej wykorzystanie może być luźniejsze i bardziej dowolne, niż w przypadku faktury VAT.

Obie strony transakcji czerpią korzyści z wystawiania i otrzymywania faktur pro forma, a w przypadku wycofania się z transakcji nie powoduje żadnych skutków prawnych. Jest to dokument, który ułatwia pracę przedsiębiorcom niezależnie po której stronie transakcji stoją.

Dodaj komentarz