Skuteczne oszczędzanie w czasach COVID-19 – czy to w ogóle możliwe?

Skuteczne oszczędzanie w czasach COVID-19 – czy to w ogóle możliwe?

Efektywne oszczędzanie pieniędzy to kwestia o kluczowym znaczeniu jeżeli chodzi o zachowanie odpowiedniej płynności w zakresie finansów osobistych. Niestety aktualne realia w sposób znaczący utrudniają zadanie osobom, które są zainteresowane pomnażaniem posiadanego kapitału.

Co zmieniła pandemia COVID-19?

W tej chwili mamy w Polsce do czynienia z korelacją dwóch wybitnie negatywnych czynników. Z jednej strony jest to wysoka inflacja, której poziom w ogólnym rozrachunku sięga pułapu niemal 4%. Drugi z tych czynników to oczywiście bardzo niskie stopy procentowe NBP, które determinują między innymi oprocentowanie depozytów bankowych.

Co jednak sytuacja ta oznacza z perspektywy konsumenta zainteresowanego oszczędzaniem pieniędzy? Otóż korzystanie ze standardowych produktów oszczędnościowych- lokat, kont oszczędnościowych czy nawet Obligacji Skarbu Państwa- jest aktualnie właściwie bezużyteczne. Stopa oprocentowania depozytów w przeważającej większości wypadków nawet nie jest w stanie zrównoważyć inflacji. Do tego trzeba jeszcze pamiętać, że zysk np. z lokaty każdorazowo zostanie pomniejszony o 19% z tytułu tzw. podatku Belki.

Wniosek? Umieszczając oszczędności na lokacie czy koncie oszczędnościowym nie tylko nie zarabiamy, ale nawet nie jesteśmy w stanie ochronić naszych pieniędzy przed stopniową dewaluacją. W tej sytuacji konieczne okazuje się rozważenie innych, do tej pory mniej popularnych rozwiązań.

W co inwestować w czasach kryzysu?

Ostatnie miesiące pokazują wręcz ogromny odpływ kapitału Polaków z lokat bankowych. Dobrze to świadczy o świadomości finansowej naszego społeczeństwa, która niejednokrotnie była obiektem krytyki.

Jakie jednak rozwiązania alternatywne mamy do dyspozycji? W miarę ciekawą opcją mogą być Obligacje Skarbu Państwa indeksowane inflacją. W tym wypadku co prawda nie ma co liczyć na pokaźny zarobek, jednak przynajmniej oszczędności będą efektywnie chronione przed wpływem inflacji.

Rozwiązania dające większą szansę na zyski to z kolei fundusze inwestycyjne, IKE oraz IKZE a także giełda. W tym pierwszym wypadku interesującą możliwością są fundusze o niskiej stopie ryzyka, a więc np. fundusze stabilnego wzrostu lub typowe fundusze papierów dłużnych. W przypadku najlepszych TFI tego rodzaju fundusz jest w stanie osiągnąć stopę zwrotu na poziomie nawet 6-8% w skali roku.

Dla bardziej zaawansowanych oraz skłonnych do podjęcia ryzyka inwestorów opcją będą zaś fundusze akcyjne a także, wbrew pozorom giełda. To prawda, że największe indeksy w ostatnich miesiącach zdecydowanie traciły na wartości. Istnieją jednak spółki, które w realiach COVID-19 radzą sobie naprawdę dobrze. Mowa tutaj przede wszystkim o tzw. spółkach koronawirusowych, czyli np. producentach sprzętu medycznego lub leków. Ciekawe perspektywy stwarza również polska branża gamingowa, która jest uznawana za jednej z najbardziej perspektywicznych sektorów całej rodzimej gospodarki.

Dodaj komentarz